OK

Väärinkäyttöilmoitus

DistIT-konserni noudattaa toiminnassaan periaatteita, jotka pohjautuvat rehellisyyteen ja hyvään liiketapaan. Uskomme siihen, että avoimuus ja sujuva viestintä johtavat myös hyvään yrityskulttuuriin.

Konsernilla on käytössä toiminto, jolla voi ilmoittaa laittomia tai laittomiksi epäiltyjä tekoja sekä ohjesäännön rikkomisia. Pyrimme jatkuvasti varmistamaan, ettei toiminnassamme esiinny väärinkäytöksiä. Näihin kuuluvat esim. seksuaalinen häirintä, petokset, korruptio, syrjintä sekä ympäristö- ja ihmisoikeusrikkomukset.

Kaikilla työntekijöillä on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa väärinkäytöksistä, jotka liittyvät korruptioon, virka-aseman väärinkäyttöön, petoksiin, talousrikoksiin, vakaviin virkavirheisiin tai ympäristörikoksiin.

Ilmoitukset on mahdollista lähettää anonyymisti ja/tai luottamuksellisesti. Väärinkäytöksiä koskevat raportit ja valitukset tulee lähettää DistIT AB:n hallituksen jäsenelle Charlotte Hanssonille, charlotte.hansson@scandinavianinsight.se. Kaikki ilmoitukset käsitellään viipymättä.